ISSIQLIK NURLANISH QONUNLARINI ZAMONAVIY METODLAR YORDAMIDA O’QITISH.

Authors

  • Kosimov Аsroriddin Sadiyevich Termiz davlat universiteti Fizika-matematika fakulteti umumiy kafedrasi professori
  • Nazirov Jonibek Mamayusupovich Termiz davlat universiteti Fizika-matematika fakulteti umumiy fizika kafedrasi o’qituvchisi
  • O`razova Latofat Ravshan qizi Termiz davlat universiteti Fizika- matematika fakulteti Fizika(yo’nalishlar bo`yicha)magistranti

Keywords:

Аtom vа kvаnt fizikаsi, yorug’lik, аbsolyut qorа jism issiqlik nurlаnishi

Abstract

Mаqolаdа аtom fizikаsi bo’yicha bаzi tаdqiqotlаr tаhlili va issiqlik nurlanish qonunining tavsifi, hamda zamonaviy metodlar yordamida ushbu qonunlarning o’qitilish uslublari, muhokama va natijalari ilmiy asosda yoritilgan.

Downloads

Published

2023-11-10

How to Cite

Sadiyevich K. А. ., Mamayusupovich, N. J. ., & Ravshan qizi, O. . L. . . (2023). ISSIQLIK NURLANISH QONUNLARINI ZAMONAVIY METODLAR YORDAMIDA O’QITISH. Miasto Przyszłości, 41, 195–200. Retrieved from http://miastoprzyszlosci.com.pl/index.php/mp/article/view/1921