IQTISODIY AXBOROTLARNI QAYTA ISHLASH JARAYONIDA BIZNES TAHLIL QILISH

Authors

  • Jomonqulova Fazilat Esirgapovna O’zbekiston, Samarqand iqtisodiyot va servis instituti dotsenti
  • Ortiqov Farmonboy Raxmon o‘g‘li O’zbekiston, Samarqand iqtisodiyot va servis institituti, “Iqtisodiyot fakulteti” talabasi
  • Mexriddinov Fahriddin Asqar o‘g‘li O’zbekiston, Samarqand iqtisodiyot va servis instituti, “Iqtisodiyot fakulteti” talabasi

Abstract

Iqtisodiy  axborot  tizimi  -  bu  professional  faoliyatda  axborot jarayonlarini  avtomatlashtirishga  mo’ljallangan  texnik  dasturiy  va  tashkiliy chora tadbirlar majmui. Avtomatlashtirilgan  axborot  tizimi  kasbi  faoliyat  jarayonida  ma’lumotlarni qayta ishlash uchun ba’zi axborot texnologiyalarini joriy qilishni ta’minlaydi.  Iqtisodiy  obyektni  boshqarish  samaradorligi  va  sifatini  oshirish,  shuningdek korxonaning iqtisodiy faoliyatini tahlil qilish uchun iqtisodiy axborotni tayyorlash, olish, qayta ishlash, uzatish, hisobga olish, nazorat qilish uchun zamonaviy axborot texnologiyalaridan  foydalanishga  asoslangan  keng  qamrovli  axborot  tizimini yaratish kerak. Kurs loyihasining maqsadi –  iqtisodiy ma’lumotlarni qayta ishlash tizimini avtomatlashtirish. Ushbu maqsadga erishish uchun quyidagi vazifalarni hal etish talab etiladi: 

Downloads

Published

2023-11-17

How to Cite

Jomonqulova Fazilat Esirgapovna, Ortiqov Farmonboy Raxmon o‘g‘li, & Mexriddinov Fahriddin Asqar o‘g‘li. (2023). IQTISODIY AXBOROTLARNI QAYTA ISHLASH JARAYONIDA BIZNES TAHLIL QILISH. Miasto Przyszłości, 41, 374–384. Retrieved from http://miastoprzyszlosci.com.pl/index.php/mp/article/view/1966