[1]
Sadiyevich K.А. , Mamayusupovich, N.J. and Ravshan qizi, O. L. 2023. ISSIQLIK NURLANISH QONUNLARINI ZAMONAVIY METODLAR YORDAMIDA O’QITISH. Miasto Przyszłości. 41, (Nov. 2023), 195–200.