(1)
Sadiyevich K. А. .; Mamayusupovich, N. J. .; Ravshan qizi, O. . L. . . ISSIQLIK NURLANISH QONUNLARINI ZAMONAVIY METODLAR YORDAMIDA O’QITISH. MP 2023, 41, 195-200.