Sadiyevich K. А. ., Mamayusupovich, N. J. ., & Ravshan qizi, O. . L. . . (2023). ISSIQLIK NURLANISH QONUNLARINI ZAMONAVIY METODLAR YORDAMIDA O’QITISH. Miasto Przyszłości, 41, 195–200. Retrieved from http://miastoprzyszlosci.com.pl/index.php/mp/article/view/1921