Sadiyevich K. А. ., Mamayusupovich, N. J. . and Ravshan qizi, O. . L. . . (2023) “ISSIQLIK NURLANISH QONUNLARINI ZAMONAVIY METODLAR YORDAMIDA O’QITISH”., Miasto Przyszłości, 41, pp. 195–200. Available at: http://miastoprzyszlosci.com.pl/index.php/mp/article/view/1921 (Accessed: 1 March 2024).