[1]
Sadiyevich K. А. ., N. J. . Mamayusupovich, and O. . L. . . Ravshan qizi, “ISSIQLIK NURLANISH QONUNLARINI ZAMONAVIY METODLAR YORDAMIDA O’QITISH”., MP, vol. 41, pp. 195–200, Nov. 2023.