Sadiyevich K. А. ., N. J. . Mamayusupovich, and O. . L. . . Ravshan qizi. “ISSIQLIK NURLANISH QONUNLARINI ZAMONAVIY METODLAR YORDAMIDA O’QITISH”. Miasto Przyszłości, vol. 41, Nov. 2023, pp. 195-00, http://miastoprzyszlosci.com.pl/index.php/mp/article/view/1921.