Ogłoszenia

Zmiana profilu prowadzonej działalności

2018-10-31

Ze względu na zmianę profilu działalności naukowo-badawczej zawieszamy na czas nieokreślony wydawanie kolejnych numerów czasospisma.

Równocześnie zapraszamy do publikowania artykułów w monografiach naukowych pod redakcją dotyczących probleamtyki miejskiej (wszystkie informację zawarte są na stronie internetowej www.know-press.eu). Liczba punktów za rozdział w monografii pod redakcją wynosi 5.

Z wyrazami szacunku

Redakcja

Przeczytaj więcej na temat Zmiana profilu prowadzonej działalności

"Miasto przyszłości" jest czasopismem recenzowanym, w którym publikowane są oryginalne prace dotyczące szeroko rozumianej tematyki miejskiej.

Czasopismo „Miasto przyszłościzostało założone w lutym 2018 roku.

 

Zapraszamy do publikowania na łamach czasopisma oryginalnych tekstów w formie studiów teoretycznych, prac badawczych czy treści odnoszących się do praktycznych aspektów związanych z miejską problematyką.

"City of the the Future" is a peer-reviewed on-line journal.

"City of the the Future" aims to publish theoretical, conceptual, and empirical articles dealing with issues in all areas of urban problems. Articles with an international/global perspective are especially welcome.

                               

Artykuł można zgłosić w następujący sposób:

  • wysyłając na adres email redakcji: redakcja@miastoprzyszlosci.com.pl
  • poprzez rejestrację (przy pierwszym zgłoszeniu tekstu) i/lub logowanie na stronie internetowej czasopisma

The article can be submitted as follows: 

  • sending via email to the editorial office: redakcja@miastoprzyszlosci.com.pl
  • by registering (first submission) and /or logging in to the journal's website