[1]
Abdullaeva Ranajon Matyoqubovna and Djo’rayeva Muxayyo To’rayevna 2024. Hayot Sifatini Oshirishda Yoshlarni Oilaviy Hayotga Tayyorlash Zarurati. Miasto Przyszłości. 49, (Jun. 2024), 348–358.