Abdullaeva Ranajon Matyoqubovna, & Djo’rayeva Muxayyo To’rayevna. (2024). Hayot Sifatini Oshirishda Yoshlarni Oilaviy Hayotga Tayyorlash Zarurati. Miasto Przyszłości, 49, 348–358. Retrieved from https://miastoprzyszlosci.com.pl/index.php/mp/article/view/3891