Abdullaeva Ranajon Matyoqubovna and Djo’rayeva Muxayyo To’rayevna (2024) “Hayot Sifatini Oshirishda Yoshlarni Oilaviy Hayotga Tayyorlash Zarurati”, Miasto Przyszłości, 49, pp. 348–358. Available at: https://miastoprzyszlosci.com.pl/index.php/mp/article/view/3891 (Accessed: 18 July 2024).