XOJA IJODIDA AN’ANA VA O‘ZIGA XOSLIK

Authors

  • Nazarova Dilafruz Ixtiyorovna Toshkent davlat oʻzbek tili va adabiyoti universiteti katta o‘qituvchi
  • Mamadaliyev Yarmuxammat Xudaybergenovich Muxtor Auezov nimidagi Janubiy Qozog‘iston universiteti katta o‘qituvchisi (PhD). Qozog‘iston.

Keywords:

hikoyat, manba, xalq ogʻzaki ijodi, yozma adabiyot, o‘ziga xoslik, an’ana, badiiy mahorat, obraz.

Abstract

Maqola Xoja hikoyatlarida tilga olingan an’anaviy obrazlar tahliliga bagʻishlangan. Unda Xojaning muhim axloqiy-ta’limiy, ijtimoiy-siyosiy, diniy mazmundagi nasriy hikoyatlarida tilga olingan Luqmoni hakim, Sulaymon, Iskandar Zulqarnayn va bir qator an’anaviy obrazlar ilmiy jihatdan tadqiq etilgan. Rumiy, Nizomiy, Amir Xusrav, Sa’diy Sheroziy, Firdavsiy, Jomiy, Navoiy merosining Podshohxoja ijodiga ta’siri va ularning an’anasini davom ettirgan izdosh sifatida baholanadi.

Downloads

Published

2024-05-28

How to Cite

Nazarova Dilafruz Ixtiyorovna, & Mamadaliyev Yarmuxammat Xudaybergenovich. (2024). XOJA IJODIDA AN’ANA VA O‘ZIGA XOSLIK. Miasto Przyszłości, 49, 23–27. Retrieved from https://miastoprzyszlosci.com.pl/index.php/mp/article/view/3814