“Hayrat Ul-Abror” Dostonida Ta’lim-Tarbiya Va Komil Inson Axloqi

Authors

  • Abduxalilova Rushana Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti “O‘zbek va rus tillari” kafedrasining ‘‘O‘zbek tili ’’ fani o‘qituvchisi

Keywords:

komil inson

Abstract

Navoiy asarlari o‘zining ta’limiy-axloqiy, didaktik g‘oyalari bilan adabiyotimiz gulshanida eng yuqori o‘rinlarda turadi. Bu esa uning ahamiyat kasb etadigan tomonining boshqa asarlardan ajralib turishi bilan baholanadi. Ayniqsa, uning “Hayrat-ul abror” asari tarbiyaviy ahamiyatga molik ekani bilan hayratlanarlidir. Navoiyning fikricha, olamning yaratilishidan maqsad – insondir. Inson butun borliqning ko‘rki va unga sayqal beruvchi mo‘jizadir. Insonning baxt-saodati va uning kamolotini belgilovchi omillar qatoriga insonparvarlik, sodiqlik, ilmlilik, vafo, hayo, saxovat, himmat, oliyjanoblik xislatlarini kiritishimiz mumkin. Bu xislatlar aynan “ Hayrat-ul abror” dostonida o‘z aksini topgan. Ushbu asarda komil inson shaxsini tarbiyalash uchun zarur bo‘lgan qarashlar mavjud bo‘lib, doston-maqolatlarida buning yaqqol ko‘rinishini anglashimiz mumkin.

Downloads

Published

2024-06-11

How to Cite

Abduxalilova Rushana. (2024). “Hayrat Ul-Abror” Dostonida Ta’lim-Tarbiya Va Komil Inson Axloqi. Miasto Przyszłości, 49, 688–693. Retrieved from https://miastoprzyszlosci.com.pl/index.php/mp/article/view/3966