O‘Zbekistonning Ko‘Mir Sanoati Tarixiga Doir (1940-1970 Yillar)

Authors

  • Fayziyeva Mushtari Abdullo qizi Termiz davlat universiteti o'qituvchi-stajyor
  • Fayziyev Habibullo Abdullo o‘g‘li Termez muhandislik-texnologiya instituti talabasi
  • Shodiyev Ramshid Muxtor o‘g‘li Termez muhandislik-texnologiya instituti talabasi

Keywords:

Sovet hukumati, tabiiy boyliklar

Abstract

Mazkur maqolada Sovet hokimiyati yillarida O‘zbekiston xalq xo‘jaligini rivojlantirish yo‘nalishlari, qabul qilingan rasmiy hujjatlarga muvofiq, respublikaning umumittifoq mehnat taqsimotidagi roli va ahamiyatini oshirish, uning tabiiy boyliklari, mehnat resurslari va mavjud ishlab chiqarish vositalaridan yanada to‘laroq foydalanish negizida ijtimoiy ishlab chiqarish samaradorligini yuksaltirishni ko‘zda tutgan omillar o’zaro tahlil qilib o’tilgan.

Downloads

Published

2024-06-07

How to Cite

Fayziyeva Mushtari Abdullo qizi, Fayziyev Habibullo Abdullo o‘g‘li, & Shodiyev Ramshid Muxtor o‘g‘li. (2024). O‘Zbekistonning Ko‘Mir Sanoati Tarixiga Doir (1940-1970 Yillar). Miasto Przyszłości, 49, 270–273. Retrieved from https://miastoprzyszlosci.com.pl/index.php/mp/article/view/3874

Most read articles by the same author(s)